Profesora del Departamento de Inglés


Horario

Nivel Intermedio E: Lunes/Miércoles 16:30 a 18:45
Nivel Intermedio F: Lunes/Miércoles 19:00 a 21:15
Nivel Avanzado CAL C1.1 D : Martes/Jueves 16:30 a 18:45
Nivel Intermedio CAL I: Martes/Jueves 19:00 a 21:15