Profesora del Departamento de Inglés


Horario

Nivel Intermedio C: Lunes/Miércoles 16:30 a 18:45
Nivel Intermedio D: Lunes/Miércoles 19:00 a 21:15
Nivel Avanzado I CAL B: Martes/Jueves 16:30 a 18:45
Nivel Avanzado I CAL A: Martes/Jueves 19:00 a 21:15